Tietosuojaseloste

1. Rekisterin ylläpitäjä

Kangas- ja sisustusliike Blue Velvet Oy
Keskuskatu 5, 76100 Pieksämäki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Satu Pylkkönen
Keskuskatu 5, 76100 Pieksämäki
contact@bluevelvet.fi

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat
 • Uutiskirjeen tilaajat
 • Arvontaan osallistuneet
 • Tapahtumiin osallistuneet

3. Tietojen keräämisen tarkoitus Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
 • palveluiden toteuttaminen
 • asiakas- ja kävijätapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen
 • mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen
 • jälleenmarkkinointi käyttäen Facebookin, Googlen ja sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja
 • tuotteiden ja palveluiden markkinointi sekä tietojen tilastointi ja analysointi
 • kumppanuus- ja affiliatemarkkinoinnin toteuttaminen

   4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

   Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

   • Yhteystiedot
   • nimi
   • osoite
   • sähköpostiosoite
   • puhelinnumero
   • yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero)
   • rekisteröitymistiedot: käyttäjätunnus ja salasana
   • asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, myyjä- ja kumppanuustiedot, palautteet, yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaukset, peruutukset
   • sivuston käyttäjän sähköpostiviestit
   • sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset
   • käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut tai toimintojen ajankohta.
   • Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

     5. Rekisteröidyn oikeudet

     Tarkastus- ja oikaisuoikeus (Henkilötietolaki 26§) Suomarkkinointirekisterissä olevalla käyttäjällä on henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

     Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
     Kangas- ja sisustusliike Blue Velvet Oy,  Keskuskatu 5, 76100 Pieksämäki.

     Tarkastuspyyntö suositellaan tehtäväksi tietosuojavaltuutetun internet-sivuilta saatavalla lomakkeella. Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta pyynnön koskevan Kangas- ja sisustusliike Blue Velvet Oy:n asiakasrekisterin rekisteritietoja. Jos tiedoissa on virheitä, käyttäjä voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä, mitä tietoa esitetään korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään. Yritys ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Käyttäjä voi muuttaa, täydentää ja poistaa tietojaan jokaisen asiakaskirjeen lopussa olevien linkkien kautta. Palvelun käyttöä koskevat tiedot eivät ole käyttäjien käytettävissä. Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Vastustamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Kielto on tehtävä kirjallisesti. Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Poistopyyntö on tehtävä kirjallisesti. Poistopyynnön käsittelyn jälkeen joko tiedot poistetaan tai ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa.

     On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

     Suostumuksen peruuttaminen

     Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Suostumus on peruutettava kirjallisesti.

     Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

     Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Vaatimus tulee tehdä kirjallisesti.

     Valitusoikeus

     Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että henkilötietoja käsiteltäessä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä rikotaan.

     Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

      

     6. Säännönmukaiset tietolähteet

     Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

     • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
     • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

     7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

     Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille:

     Google Forms kyselylomakkeet

     MailChimp

     Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin Vamos Natural Oy:n ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

     8. Käsittelyn kesto

     Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

     9. Henkilötietojen käsittelijät

     Rekisterin ylläpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

     10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

     Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

     Evästeet

     Kun vierailet verkkosivuillamme, sivustomme tallentaa päätelaitteellesi evästeitä, eli pieniä tekstitiedostoja.

     Kangas- ja sisustusliike Blue Velvetin verkkosivut tallentavat päätelaitteellesi kahdenlaisia evästeitä: teknisiä evästeitä sekä ns. kolmannen osapuolen evästeitä. Tekniset evästeet mahdollistavat verkkosivustomme toimivuuden, ja niiden avulla pystymme tarjoamaan sinulle parempaa palvelua. Evästeiden avulla verkkosivu esimerkiksi muistaa, millä kielellä haluat sivustoamme käyttää. Evästeet mahdollistavat myös sähköisen asioinnin asiointiin esimerkiksi tietosuojavastaavia ja tietoturvaloukkauksia koskevien ilmoitusten tekemiseksi.

     Kolmannen osapuolen evästeet tarkoittavat verkkosivuihimme liitettyjen ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluihin liittyviä evästeitä. Intiaaniprinsessa-sivustolla olevat kolmannen osapuolen evästeet liittyvät sosiaalisen median upotusikkunoiden toimintaan.

     Analytiikka

     Keräämme anonyymiä tilastotietoa Google Analytics-palvelun avulla. Saamme tietoa mm.

     • kävijämääristä
     • suosituimmista kirjoituksista
     • selaimen käytöstä